Tips

För dig som skriver egen musik

Om du tycker om att lyssna på musik kanske du även har ett intresse för att göra musik. Den musikaliska världen är full av kreativitet och utrymme för att visa framfötterna i industrin. Idag går det att nå en bred publik från sitt egna hem med hjälp av sociala medier såsom YouTube, Instagram och TikTok.

För dig som skriver egen musik finns det gott om tips på material och tillvägagångssätt för att bli en bättre musiker!

Att ha ett bra utrymme

När du skriver din musik är det viktigt att du kan göra det på en plats som gynnar din kreativitet. Du ska känna att du kan koppla bort omvärlden och enbart fokusera på de melodier eller fraser som du hör i huvudet. Se till att ha en designerad plats för ditt skrivande där du kan vara ostörd under längre perioder.

Kvalitativ utrustning

Oavsett vilka instrument du spelar eller om du väljer att spela in din musik eller ej är det viktigt att ha bra utrustning som du tycker om. Köp dessa på nätet och säkerställ många långa musikstunder. Med rätt utrustning kommer inget att stoppa dig. Dessutom blir det lättare att avancera i dina färdigheter.